Ölçme ve Değerlendirme

Birimimizin Amacı
  Ölçme ve değerlendirme biriminin başlıca görevi, tüm sınavlarda kullanılacak testleri hazırlamak, bunların güvenirliklerini ve geçerliklerini artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.

  Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirilmesi ve başarılarının belirli metotlarla izlenerek sonuçların kendilerine, öğretmen ve velilerimize aktarılmasının yanı sıra ölçülmesinde de rehberlik eden bir birimdir.

  Dönem ve yıl boyunca öğrencilerimize verilen bilgilerin kalıcılığını görmeyi ve varsa unutulan bilgilerin tespit edilip giderilmesini amaçlayan "Hazır Bulunuşluk Sınavları" ve her hafta düzenli olarak yapılan "İzleme Testleri" ve dönem sonlarında yapılan "Erişi" testleri bu birimimizin uygulamaları arasındadır.

  Biriminin yaptığı tüm çalışmalarda; bireysel ve okul başarısının takip edilerek çıtanın hep daha ileriye ve daha iyiye doğru yükseltilmesi hedeflenmektedir.

  Öğrencilerimizin bilimin en doğru yol gösterici olduğunu kavrayan, düşünen ve düşündüklerini rahatça ifade edebilen, problem çözme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz.   Başarıya ulaşmak için "Ne? Neden? Nasıl? Nereden? ve Nereye? sorularına karşılık olacak nitelikte öz değerlendirme yapmalı strateji ve planlama aşamasında somut hedefler saptanmalıdır.

   Biz, TED Malatya Koleji olarak öğrencilerimizin tüm derslerde başarılı olmaları için bütüncül bir anlayış benimsiyoruz. Bu nedenle değişik dersleri birbirinden bağımsız olarak düşünmüyor ve bütüncül yaklaşımın uygulayıcıları olarak öğrencilerimize proje tabanlı bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz.

  Okulumuz Ölçme-Değerlendirme Birimince ölçme aracı kaynağımızı, sınıf ve branş öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu davranışları doğru ölçen, güvenilir, objektif, duyarlı, kapsamlı ve kolay uygulanan soruların oluşturduğu soru bankası oluşturmaktadır.

  Titizlikle seçilen sorularla hazırlanan testler en gelişmiş testlerdir. Çok sayıda soru sorulabilmesi, soruların açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmesi ile güvenirliği son derece yüksektir. Hazırlanan bu testlerle çocuklarınızın her türlü test tekniğine özellikle optik okuyucu cevap kağıdı formlarına alışması ve genel sınav stresini yenmesinde hazırlanan testlerin önemi büyüktür.

  Dönem başlarında öğrencilerimizin belli derslerdeki hazır oluş düzeylerini belirleme, dönem içinde öğrenmeleri izleme , ünite veya dönem sonlarında ulaşılan başarı düzeyini belirleme , öğrencileri tanıma gibi amaçlarla sınavları yapar.

Sınav sonuçlarını her açıdan ayrıntılı bir şekilde analiz eder,sonuçlarını yönetime ve ilgili öğretmene bildirir. Bu çalışmalar sonunda öğretmen, sınıfça yeterince öğrenilmediği saptanan konuların tekrarlanması için çalışmalar yapar.

Sınav sonuçları, her öğrenciye karne şeklinde bildirilir. Testi oluşturacak maddeler, konuları, soru güçlüğü tahminleri vb. özellikleri göz önünde tutularak test biçiminde düzenlenir. Kapsamı açısından son şekli verilmiş olan test, yazım, çizim ve düzenleme işlemleri ve bunlarla ilgili denetimler yapıldıktan sonra basılarak çoğaltılır. Uygulamaya hazır hale getirilen ve bir sınavda kullanılan testlerle elde edilen verilere test ve madde analizleri uygulanır.

Bu analizlerin sonuçları, testi hazırlayanlar tarafından gelecek yıllardaki çalışmalarla ilgili bir dönüt (feedback) olarak kullanılır. Test ve madde analizlerinin ürünleri olan madde güçlüğü, ayırıcılığı, seçeneklerin işlerliği vb.den yararlanılarak ileride daha nitelikli testler hazırlanması için özenli bir çaba gösterilir.

Sınavlarda sorulan soruları, uygulanan sınavların sonuçlarına göre inceler, varsa aksayan yönlerini ölçme ve değerlendirmeye uygun analizlerle düzelterek ileride tekrar kullanılmak üzere soru bankasında arşivler.                                          

                                                                                                                             

Ölçme –Değerlendirme Birim

comlogoecogeothekanadalogo.pngtubitak.jpgmatematik_logo3.jpgYGA2.jpgBTEC Logo K12NET Logo

E-Bülten Üyeliği

 Üye olduğunuz taktirde e-bülten olarak önemli gelişmeleri sizinle paylaşırız.
E-Posta:

 

İLETİŞİM

TED Malatya Koleji İnönü Üniversitesi Yerleşkesi - MALATYA

  • Tel: +90 422 341 03 73
  • Fax: +90 422 341 11 36

Sosyal Medya

Sosyal medyadayız. Bizi takip edin.

FacebookTwitterYouTubeInstagramVimeoRss

QR-Kodu

QR-Code dieser Seite

YÖNETİCİ GİRİŞİ

Buradasınız: Home DESTEK BİRİMLER Ölçme Değerlendirme