ERASMUS + ÖĞRENCİ TESPİT YÖNERGESİ

EU_flag-Erasmus_vect_POS.jpg

Erasmus (+) Projesi kapsaminda yapılacak yurtdışı öğrenci hareketliliğine katılacak öğrencilerin tespiti aşağıda belitilen yönergeye uygun olarak yapılır.

1- Proje koordinatörlüğünce tespit edilen konularda resim, poster, afiş, slayt vb yarışma düzenlenir.
Yarışmalara katılacak öğrenci grubu ziyaret edilecek ülkenin şartlarına göre belirlenir. ( yaş grubu, kız erkek öğrenci durumu, sınıf düzeyi vb)

2- Değerlendirme, juri tarafından objektif kriterlere göre yapılır.

3- Jüri üyeleri tarafından, yarışmaya katılan öğrenciler arasından, belitlenen puanlama kriterlerine uygun asil ve yedek ögrenciler tespit edilir. Ve sonuçlar ilan edilir.

3- Yurtdışı hareketliliğine, öncelikle asil olarak seçilen öğrencilerin katılması gerekir. Asil olarak seçilen ögrencilerin katılamaması halinde puan sıralamasına göre yedek öğrenciler katılır.

4- Sonuçlara itiraz:
Sonuçların açıklanmasından sonraki ilk 3 gün içinde öğrenci yada velisi tarafından dilekçe ile itiraz edilebilir. Üç günden sonra gelen itiraz dilekçeleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme ve Ödüller Yönetmeliği

Akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda yapılan yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrencilerimiz aşağıda

belirtilen yönetmelik hükümlerine göre ödüllendirilir.

 

İlde dereceye girenler(1.2.3)
Başarı Belgesi+ TED Rozeti+ NUTUK

Bolgede
dereceye girenler(1.2.3)
Başarı Belgesi + TED Rozeti+ NUTUK+ Plaket

Türkiye derecesi yapanlar (1.2.3)
Başarı Belgesi + TED Rozeti+ NUTUK+ Şilt

Uluslararası derece yapanlar (1.2.3)
Başarı Belgesi + TED Rozeti+ NUTUK+ Şilt+ TED Radyo

Bilgi Teknolojileri Birimi

teknoted header

Bilgi Teknolojileri Birimi'miz, TED Malatya Koleji bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek kurumda uygulanabilecek olanları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilgi Teknolojileri Birimi Koordinatörlüğü;

- Bilgi-İşlem Teknik Servis
- Web Sitesi Yönetimi, Etkinliklerin Basına Servis Edilmesi
- Mail Marketing, E-Bülten Kampanyaları
- Eğitimde Teknoloji Projeleri
- Dijital Okul, Dijital Eğitim

konularında destek sağlamaktadır. 

Bilgi Teknolojileri biriminde; Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü, Bilgi-İşlem Danışmanlığı, Web Yayın ve E-Bülten Yayın Kurulu Bilgi Teknolojileri Eğitici Eğitimi alanlarının organizasyonları sağlanmaktadır.

EĞİTİMDE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Tüm sınıflarımızda bakımı periyodik olarak yapılan bilgisayar,projeksiyon cihazı ve ses sistemi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra branş dersliklerimizde Akıllı Tahta ile eğitim verilmektedir.

Ayrıca ders içi değerlendirme sisteminde kullandığımız Elektronik Test Sistemi bulunmaktadır. Bu sayede öğretmen işlemiş olduğu konunun değerlendirmesini anlık alabilmektedir.

2013 yılında okulumuzda 3D Eğitim Projesi kapsamında Fizik,Kimya,Biyoloji ve Fen Bilimleri derslerinde kullanılmak üzere 3D Eğitim Sınıfı kurulmuştur. Bu sayece öğrencilerimiz işledikleri konuları daha gerçekçi haliyle görme fırsatını yakalamışlardır. Bu sınıf ortaokul seviyesi öğrencilerine hizmet vermektedir.

2014 yılında hayata geçirdiğimiz projemiz TEDers ile öğrencilerimize Uzaktan Eğitim imkanı sağlanmıştır

2014 yılında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi için TEKNOTED Öğrenci Blogları Projesi uygulanmaya başlanmıştır.

KAMPUS NETWORK ALT YAPISI VE İNTERNET KULLANIMI

Okulumuz 2013 yılında fiber internet alt yapısına geçmiş olup mevcut hız arttırılmıştır. Öğrencilerimiz, internet erişimi ve çalışma ortamı sağlanması amacıyla kurulan bilgisayar laboratuvarlarından yararlanmaktadırlar. Mevcut olan bilgisayar laboratuvarlarında öğrencilerimiz bilgisayar öğretmenlerinin gözetiminde bilgisayar dersleri almaktadırlar. Bu bilgisayarların hepsi okul network ağında çalışmaktadır. 

Öğrencilerimize ait laboratuvar bilgisayarlarında kullanılan filtre programı ile zararlı sitelere giriş önlenmektedir. Böylece öğrencilerimizin interneti sadece eğitim amaçlı kullanmaları sağlanmaktadır.

OKUL OTOMASYON SİSTEMİ VE DİĞER YAZILIM PROJELERİ

Okulumuzdaki tüm öğrenci ve personelin kayıtları, öğrenci bilgileri, soru bankası, rehberlik bilgileri, okul taksiti işlemleri, personel özlük ve tahakkuk bilgileri vb. her türlü bilgi ve belge, aşağıda belirtilen başlıklar altında yer alan sistem yazılımları ile takip edilmektedir.

- Öğrenci İşleri Yönetim Sistemi
- Öğretmen Bilgileri Yönetim Sistemi 
- Ölçme Değerlendirme Sistemi ve Soru Bankası 
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sistemi 
- Personel Sistemi
- Genel Muhasebe Sistemi 
- Stok Denetim Sistemi
- Demirbaş İzleme Sistemi 
- Evrak Takip Sistemi
- Ziyaretçi Takip Sistemi

Bu yazılımlar değişen istekler ve mevzuatlar çerçevesinde geliştirilip yenilenerek kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Bu yazılımlar dışında internet alt yapısını kullanarak hazırlanan ve aşağıda belirtilen başlıklar altından yer alan yazılımların devamlılığı ve güncelliği sağlanmaktadır.

- Öğrenci Kayıt Yenileme ve aday öğrenci kayıt bilgilerinin alınması ve randevu verilmesi ,
- Talep Takip ve Değerlendirme Sistemi,
- LFD (Led Bilgi Ekranı) Kontrol Sistemi
- TEDers Uzaktan Eğitim Platformu
- TEKNOTED Öğrenci Blogları

Birimimize mail yoluyla ulaşmak için; Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Adem TOPUZ
Bilgi Teknolojileri Danışmanı
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Eco Schools

                  tedmalatya logo 640x480eco schools 640x480tedmalatya logo 640x480

Eko Okullar Programı Nedir ?

Eco-Schools Projesi ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Proje, okullarda ISO 14001/EMASüzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla Eco-Schools, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

 

Sans titre 1

 

Proje, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eco-Schools programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

 

Sans titre 2

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

Eco-Schools Projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eco-Schools Projesi uzun erimli bir projedir

 

PROGRAMIN FAYDALARI

Projenin uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

- bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

- grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,

- sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,

- inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,

- plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,

- tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,

- doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında projenin OKULA faydaları şöyledir;

- temizlik ve düzenini sürekli kılar,

- su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,

- okul öğrencilerce sahiplenilir,

- okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,

- yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,

- isterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

 

Sans titre 3

PROJE GEREKLERİ

Projenin bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.

- Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,

- Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,

- Çalışanların aktif katılımı,

- Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.

PROJE KONULARI

Çalışma, çöp - atık - geri dönüşüm, su, enerji, biyolojik çeşitlilik gibi temel çevre konularından biri ile başlatılır. Eco-Schools bu konuları birer ya da ikişer yıl çalıştıktan ve öğrencilerin konuyu tam olarak kavradıklarından emin olduktan sonra yan konular olan iklim değişikliği, ulaşım, sağlıklı yaşam, gürültü kirliliğivb. konularda çalışmalarını sürdürebilirler. Projenin ilk yılında okulların çöp-atık-geri dönüşüm konusunu ele almalarını öneririz. Bunun sebebi, bu konuda yapılacak çalışmaların sonuçlarının çok daha kısa sürede görülmesi ile okuldaki motivasyonu artırma potansiyelinin olmasıdır. Aynı zamanda, hemen her okulun müfredat programının konusu olabilecek kadar da esnek bir konudur.

 

                                                                                                                                                                                                                                    Eco-Shools Proje Ekibi

 

Alt Kategoriler

comlogoecogeothekanadalogo.pngtubitak.jpgmatematik_logo3.jpgYGA2.jpgBTEC Logo K12NET Logo

E-Bülten Üyeliği

 Üye olduğunuz taktirde e-bülten olarak önemli gelişmeleri sizinle paylaşırız.
E-Posta:

 

İLETİŞİM

TED Malatya Koleji İnönü Üniversitesi Yerleşkesi - MALATYA

  • Tel: +90 422 341 03 73
  • Fax: +90 422 341 11 36

Sosyal Medya

Sosyal medyadayız. Bizi takip edin.

FacebookTwitterYouTubeInstagramVimeoRss

QR-Kodu

QR-Code dieser Seite

YÖNETİCİ GİRİŞİ