Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrenci Kayıt İşlem Basamakları

Aday Öğrenci kayıt işlemleri basamaklarını lütfen okuyunuz;

  Kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için veli adayının okulumuza gelmesi gerekmektedir.Veli adayı Halkla İlşkiler Birimimiz tarafından karşılandıktan sonra ilgili Okul Müdürü ile görüşmesi sağlanır.Telefon ile kesinlikle kayıt alınmamaktadır.

  Kayıt formu doldurma işlemi tamamlandıktan sonra size SMS ve E-Posta yoluyla gönderilen mesajda öğrenci ile ilgili tüm işlemleri takip edeceğiniz kullanıcı adı ve şifre de gönderilecektir. Web sitemizdeki "Veli Menü" alanından "Veli Portalı" linkine tıklayarak kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra, kayıt bilgilerinizi görebilir, randevu işlemlerinizi takip edebilirsiniz.

  Anasınıfı ,1.2., ve 3.Sınıf öğrencilerine Rehberlik birimi tarafından görüşme randevusu verilir ve PDR Biriminin hazırlayacağı raporuna göre kesin kayıt işlemlerine devam edilir.

 Lise 9. ve 10. Sınıflarımıza Liselere giriş sınavı ve / veya okul alım sınavı sonucuna göre ayrıca öğrenci alım komisyonu raporuna göre kayıt işlemlerine devam edilir.

 11. ve 12. sınıflarımıza ise başka bir TED okullarından gelen öğrencinin direkt nakli gerçekleştirilir, ancak diğer okullardan ilgili sınıflarımıza hiçbir şekilde öğrenci nakli gerçekleştirilmez.

  Yukarıdaki işlem basamaklarının olumlu olması halinde Denizbank tan alınacak OTS dekontu ve nüfus cüzdan fotokopisinin okul idaresine teslim edilmesi halinde kesin kayıt sözleşmesi onaylanır.

 

 

Mevcut Öğrencilerimizin Kayıt Yenileme İşlem Basamakları

Mevcut öğrencilerimiz için kayıt yenileme işlem basamaklarını lütfen okuyunuz;

 Veli portalı üzerinden iletişim bilgileri olmak üzere tüm bilgiler güncellenir.

√ Okul idaresi tarafından kayıt yenileme sözleşmesi için randevu ile okula davet edilir. 

 2015-2016 öğretim yılından itibaren TED Genel Merkezimizin, TED Okulları ve TED Üniversitesi için hazırlattığı Denizbank tahsilat OTS sistemine geçilmiştir.

 

AÇIKLAMALAR

 

KONTENJANLARIMIZ SINIRLIDIR.

 Okul ücretlerine KDV dâhildir. Sadece öğrenim ücretleridir. Servis ve yemek ücreti ayrıca tahsil edilecektir.

 Kardeş İndirimi: Aynı dönemde TED Malatya Koleji'nde okuyan kardeşlerin öğrenim ücreti üzerinden 1. kardeşe %5, 2. kardeşe %5, 3. kardeşe %10, 4.Kardeşe %15 indirim uygulanır.

 Mezun İndirimi: Anne veya Babası TED mezunu olan çocuklara % 10 indirim uygulanır.

 Birden fazla indirim hakkı kazanılması durumunda, öğrencinin lehinde olan en yüksek orana sahip bir indirim uygulanır.

 Anasınıfı Yemek Ücreti:332,40 TL 10 ay (Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği, İkindi Kahvaltısı )

     İlkokul-Ortaokul Yemek Ücreti:299,20 TL 10 ay (Öğle Yemeği )

     Lise Yemek Ücreti:332,40 TL 10 ay (Öğle Yemeği )

√ Servis ücreti  232,50  TL  (10 ay)

 

 

 

 

EĞİTİM ÜCRETLERİ

2019 yeni kayıt 2019 eski kayıt

                                                                            Kayit_Kilavuz.pngon kayit buton

goethe enstitü

 

     TED MALATYA KOLEJİ GOETHE ENSTİTÜSÜ SINAV MERKEZİ

                                              GOETHE-INSTITUT 

   Goethe-Institut Türk-Alman kültür çalışmalarında yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Çeşitli kültürel etkinlikler, farklı gereksinimlere karşılık veren dil kursları, Almanya hakkında bilgilendirme servisi, Türkiye’deki Alman dili ve edebiyatı uzmanları ve Almanca öğretmenlerine danışma hizmeti veren bir kuruluştur.

   Okulumuz 2014 yılı itibari ile Goethe Institut sınav merkezidir. Almanca Fit-1 ve Fit-2 sınavları okulumuza gelen sınav komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Öğrencilerimizin sınavı geçerek almaya hak kazandığı sertifikalar tüm dünyada kabul gören bir Almanca dil sertifikasıdır.

Almanca Fit in Deutsch 1 ve Fit in Deutsch 2 sınavları Goethe Enstitüsü tarafından TED Malatya Koleji'nde uygulanmaktadır.


MIT FIT IN DEUTSCH 1 UND 2


10-16 yaşlarındaysan ve bir Almanca sınavına girmek istiyorsan, bu sertifika sınavları en doğru tercih.


NELER YAPABİLDİĞİNİ GÖSTER:


SINAV BÖLÜMLERİ


YAZILI GRUP SINAVI


// Kısa günlük konuşmalar, kişisel telefon mesajları, radyo ve benzeri yerlerden alınmış bilgiler dinlenir ve bunlarla ilgili çeşitli sorular cevaplandırılır.
// Kısa notlar, küçük ilanlar, başka kişilere ait bilgiler, basit okuyucu mektupları ya da kısa gazete metinleri okunur ve bunlarla ilgili sorular cevaplanır.
// Bir e-maile, mektuba, ilana ya da benzeri bir metne cevap yazılır.


Sınav süresi:

Fit in Deutsch 1: 60 dak.
Fit in Deutsch 2: 90 dak.


GRUP VE İKİ KİŞİLİK SÖZLÜ SINAV


Kişi kendini tanıtır, gündelik yaşamdan konular hakkında sorular sorar ve basit soruları yanıtlar, gündelik yaşamla ilgili rica cümleleri kurar ve partnerinin ricalarına tepki verir.


Sınav süresi: yaklaşık 15 dak.

İYİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN: FIT IN DEUTSCH 1 VE 2.

Goethe-Zertifikat Fit in Deutsch 1 ve 2, 10-16 yaşları arasındaki çocuklar ve gençlere yönelik Almanca sınavlarıdır.
Bu sınavlar çok basit düzeyde Almanca bilgisini belgeler ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın (GER) altı basamaklı yetkinlik sıralamasında birinci ve ikinci basamağın (A1 ve A2) karşılığıdır.
Goethe-Institut’un sertifikaları dünya genelinde yüksek bir bilinirlik seviyesine sahiptir. Uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz, FIT sınavlarının gençleri dil öğrenmeye özendirdiğini ve devam etme isteğini artırdığını gösteriyor.


Bu sınavı başaranlar
// gündelik dilde sık kullanılan (örn. kişi ve ailesiyle, alışverişle, iş hayatıyla ve yakın çevreyle ilgili) bilindik kalıpları ve basit cümleleri anlayabilirler.
// yavaş, açık ve kolay konuşulduğunda bilindik ve basit konularda karşılarındakilerle anlaşabilirler.
// basit kalıplarla nereli oldukları, eğitimleri v.b.
konularda konuşabilir, yakın çevreleri ve gündelik gereksinimleri ile ilgili kendilerini ifade edebilirler.

Sınav Kaydı

Sınavla ilgilenenlerin kaydolmadan önce sınavda beklenenler, sınav yönetmeliği, uygulama yönergeleri ve sınav sonuçlarının açıklanması konularında internet yoluyla ya da sınav merkezinde yeterince bilgilenebilmeleri sağlanır. 

Sınavla ilgilenenler sınav kayıt formlarını yerel sınav merkezinden ya da internet üzerinden edinebilirler. Yalnızca yetkili sınav merkezine zamanında ulaşan ve usule uygun olarak yapılmış olan başvurular değerlendirilir. Sınav katılımcıları (yaşı küçük olanlar için velileri) sınava kaydolurken halihazırda geçerli olan sınav yönetmeliğini ve ilgili sınavın uygulama yönergesini tanıdıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Sınav yönetmeliği ile uygulama yönergelerinin en son sürümlerine internet üzerinden ulaşılabilir. Sınav katılımcıları (yaşı küçük olanlar için velileri), sertifikanın düzenlenmesi için gereken kişisel bilgilerin sınav ve değerlendirme görevlilerine, gözetmenlere ve sınav organizasyonunda yer alan diğer kişilere açıklanmasını ve arşivleme için gerekli verilerin (bu konuda „Gizlilik Politikası ve Muvafakatname“ belgesine bkz.) Almanya’ya Goethe Institut’un merkezine iletilmesini kabul ettiklerini beyan ederler.

Başvuruların Kabülü

Başvuruların kabul edilip edilemeyeceği ve sınav katılımının ne şekilde gerçekleşeceği sınav merkezi tarafından karara bağlanır. Sınavın hangi günde nerede yapılacağı sınavla ilgilenenlere kabul ile birlikte bildirilir. Başvuruların kabul edilmesi için kontenjanın yeterli olması gerekir. Kontenjanların doldurulmasında genellikle başvuruların ne zaman hangi sırayla yapıldığı gözetilir. Katılımcı ancak başvurusu yazılı olarak kabul edildiğinde sınava katılım hakkını edinmiş olur. Sınavla ilgilenenler sınava kabul edilmediğinde karar kendilerine derhal gerekçesiyle birlikte yazılı olarak bildirilir.

Sınava kabul edilen katılımcılar, sınavın tüm bölüm-lerine katılma hakkına sahiptirler. Sınavın kısmen tekrar-lanması bu kuralın dışındadır.

Sınav Malzemeleri

Sınav malzemeleri ancak ve ancak sınav esnasında ve yalnızca Goethe-Institut Genel Merkezi tarafından dağıtıldığı biçimde kullanılır. Sınav metinleri ne anlatım açısından değiştirilebilir ne de sıralama açısından; teknik hataların ya da eksiklerin düzeltilmesi bu kuralın dışındadır.

Gözetmenlik

Sınavlarda ve sınav aralarında düzenin sağlanması için en az bir nitelikli gözetmen görevlendirilir. Sınav katılımcıları ancak birer birer sınav salonundan çıkabilirler; bir katılımcının dışarı çıkması, saat ve dışarıda bulunduğu süre ile birlikte sınavın uygulanmasına ilişkin tutanağa kaydedilir. Sınavı erken bitirenler, sınav bitmeden önce sınav salonuna tekrar giremezler.

Gözetmen, sınav esnasında organizasyon ile ilgili gereken bilgileri verir, katılımcıların tek başlarına çalışmalarını ve sınavda bulundurulmaması gereken yardımcı araçlar  kullanmamalarını sağlar. Gözetmen yalnızca sınavın uygulanmasına ilişkin soruları yanıtlamaya izinlidir. Sınav içeriklerini konu alan soruları yanıtlamaya ya da yorumlamaya izinli değildir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Sonuçlar genellikle sınavı uygulayan sınav merkezi tarafından açıklanır. Sonucun daha önce bireysel olarak öğrenilmesi mümkün değildir.

Fit in Deutsch 1 ve Fit in Deutsch 2 sınavlarıyla ilgili sorularınızı Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  ya da Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine iletebilirsiniz

 

gi

 

 

comlogoecogeothekanadalogo.pngtubitak.jpgmatematik_logo3.jpgYGA2.jpgBTEC Logo K12NET Logo

E-Bülten Üyeliği

 Üye olduğunuz taktirde e-bülten olarak önemli gelişmeleri sizinle paylaşırız.
E-Posta:

 

İLETİŞİM

TED Malatya Koleji İnönü Üniversitesi Yerleşkesi - MALATYA

  • Tel: +90 422 341 03 73
  • Fax: +90 422 341 11 36

Sosyal Medya

Sosyal medyadayız. Bizi takip edin.

FacebookTwitterYouTubeInstagramVimeoRss

QR-Kodu

QR-Code dieser Seite