14 Temmuz 2008 In İlkokul Birimi 0 yorum
        Sosyal Bilimler, günümüz dünyasında geniş bir uygulama alanı bulmakta, birçok faaliyet alanında hizmetlerin üretilebilmesi için gerekli olan kültürel birikimin kaynağını oluşturmaktadır.

        Günümüzde, küreselleşme ve çok kültürlülük çoğunlukla birbirinin koşulu ya da sonucu olarak algılanmaktadır; evrensellik yolunda ki ‘’dünya insanı’’ farklı kültürlerle girdiği iletişimden kültürel zenginlikle ayrılmakta, bu zenginlik ona yani coğrafyaların keşfedilmesine yardımcı olacaktır.

        Değişim ve gelişmeler etki alanını küresel olarak göstermekle birlikte, yeni değişimler ışığında kazananların değişimin farkına varanlar ve ayak uydurabilenler arasından çıkacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu değişime ayak uydurarak ve “değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu” özümseyerek; bilgi sahibi olan, sorgulayan, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve çözüm getiren beyinler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

        Sosyal Bilimler zümresi olarak; küresel bağlamda dünyada ki bütün gelişmeleri takip edebilen, düşünce üretme yeteneklerini sürekli geliştiren ve bunu en iyi şekilde kullanmayı hedefleyen, milli değerlere, Atatürk İlke ve İnkılâpları’na, insan hakları evrensel ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
14 Temmuz 2008 In İlkokul Birimi 0 yorum

               Resim; çocuğu tanımamızda etkili olan, onun zeka, kişilik, yakın çevre özellikleri ile iç dünyasını yansıtan bir ifade aracı olarak büyük önem taşır.

               Resim-İş derslerini işlerken öğrencilerimizin sadece el becerilerini hedef alan uygulamalarla sınırlı kalmıyoruz. Gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurup, yeteneklerini ortaya çıkarmakta ve onları istek ve ilgilerine göre yönlendirmekteyiz.

              Yapmış olduğumuz bu yönlendirmeler doğrultusunda, resim atölyemizde öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirecek bir çok etkinlik (kara kalem, yağlı boya, kuru boya, pastel boya, toz pastel, akrilik boya, guaj boya, lavi, ahşap boyama, vitray boyama gibi çeşitli boyama teknikleri, canlı modelden obje ve figür çizimi, peyzaj, enteryör, ve röprodüksiyon çizimleri, üç boyutlu çalışmalar, kağıt katlama sanatı, alçı işleri, kolaj tekniği, artık malzemeleri değerlendirme, örme ve dikiş işleri, süsleme sanatı gerçekleştirirken, sanatsal alanlara yapılan geziler(müze gezileri, karma yada kişisel resim sergileri, tarihi alanlara yapılan şehir içi ve şehir dışı gezileri) ve sanatsal tartışma konularıyla da bu çalışmaları pekiştirmekteyiz.

14 Temmuz 2008 In İlkokul Birimi 0 yorum
      Okulumuz, müzik eğitimi derslerinde öğrencilerimize  "mutlu dakikalar"  sloganıyla yaklaşarak, onları bedenen ve zihinsel olarak rahatlatıcı, kendilerini ifade ederken daha rahat ve daha yaratıcı olmalarını sağlamak amacıyla etkili ve bilinçli bir şekilde müzik eğitimi vermektedir.

       Ders süresince dinletilen müzikler ile başta kendi kültürümüzü olmak üzere bunun dışında dünya ülkelerinin de müziksel kültürlerini, çeşitlerini ve enstrümanlarını (çalgılarını) tanıma fırsatı buluyorlar.
      Yeteneklerini rahat bir şekilde gösterecekleri koro, orkestra ve bireysel çalışmaları ile okul içinde daha aktif rol almaktadırlar. Bunların dışında; kendi çabalarıyla öğrenmeye başladıkları enstrüman (çalgı) eğitimlerini hafta sonları okulumuzda düzenlenen yardımcı enstrüman (çalgı) kurslarıyla geliştirerek hem aktif bir sanatsal faaliyete katılmış oluyorlar hem de bu kazanımlarını okulumuz bünyesinde düzenlemiş olduğumuz çeşitli etkinliklerde görev alarak sanatsal zevkleri geliştirilmektedir.
14 Temmuz 2008 In İlkokul Birimi 0 yorum

            Küreselleşen dünyanın evrensel dili Matematik olmaktadır. Bu dili toplumun tüm kesimlerine yayabilmek, analitik düşünce sistemini ve mantığını kurabilmek için belli düzeyde matematiğin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle matematik eğitimi önem kazanmaktadır. Matematik, tüm bilimlerin ortak dilidir. Kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileriyle bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Okulumuzda çağa uygun yeni yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrenci için bu yararı en yüksek düzeyde sağlamak hedeflenir.

            Bu hedef doğrultusunda;

  • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek amaçlanır ve matematikte en iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır.
  • Öğrencilerin, matematiğin hayatın içinde olduğunu, matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını  fark etmeleri sağlanır.
  • Her türlü eğitim, teknoloji ve yöntem gelişimi takip edilir, yararlı görüldüğü takdirde hedeflere uygun olarak kullanılır.
  • İlköğretim II. Kademe 6, 7 ve 8. sınıflarda konular yöntem zenginliği içinde öğrencinin keşfetmesini sağlayacak şekilde işlenirken öğretmen sürekli aktarıcı değil rehber ve yönlendirici konumunda bulunmaktadır. Bu düzeylerde uygun konularda materyal ve teknoloji desteğinden yararlanılmaktadır.
  • 6, 7. ve 8. sınıflarda her konuyu kapsayacak şekilde yaprak testleri kullanılır. Her sınıf düzeyinde belirli aralıklarla SBS  deneme sınavları yapılır. 8. sınıflarda SBS çalışmaları daha yoğun bir şekilde sürdürülerek; öğrencilerin gelişimi yakından takip edilmektedir.

comlogoecogeothekanadalogo.pngtubitak.jpgmatematik_logo3.jpgYGA2.jpgBTEC Logo K12NET Logo

E-Bülten Üyeliği

 Üye olduğunuz taktirde e-bülten olarak önemli gelişmeleri sizinle paylaşırız.
E-Posta:

 

İLETİŞİM

TED Malatya Koleji İnönü Üniversitesi Yerleşkesi - MALATYA

  • Tel: +90 422 341 03 73
  • Fax: +90 422 341 11 36

Sosyal Medya

Sosyal medyadayız. Bizi takip edin.

FacebookTwitterYouTubeInstagramVimeoRss

QR-Kodu

QR-Code dieser Seite

YÖNETİCİ GİRİŞİ